SZKOLENIA DLA WYCHOWAWCÓW PRZEDSZKOLNYCH

SZKOLENIA DLA WYCHOWAWCÓW PRZEDSZKOLNYCH

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą szkoleń dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, dotyczących historii, tradycji i kultury regionu: Wielkopolski – naszej małej ojczyzny.
Szkolenia mają formę wycieczek, które polegają nie tylko na biernym słuchaniu przewodnika. To interaktywne warsztaty, mające na celu pobudzenie aktywności wszystkich uczestników.
Nauczyciele otrzymują karty pracy, zwiedzają muzea, biorą czynny udział w warsztatach i wykładach związanych z tematem wycieczki.
Ta forma szkolenia ma ich zainspirować do dalszej pracy pedagogiczno-wychowawczej z dziećmi.
Szczegóły oferty do pobrania w załączniku: pobierz .